Cookie Consent by Privacy Policies website
O nás / Diagnostický odborný tím (DOT)

Centrum pre deti a rodiny SvidníkDiagnostický odborný tím (DOT)

DOT je zriadený podľa § 53 ods. 2, písmena a) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele ako poradný orgán riaditeľa detského domova pre posudzovanie návrhov na účel vhodného a zodpovedajúceho:

 • zaradenia dieťaťa do profesionálnej náhradnej rodiny Centra
 • zaradenie dieťaťa do samostatnej skupiny Centra
 • zaradenie dieťaťa do špecializovanej samostatnej skupiny Centra
 • navrhnutia preradenia dieťaťa do iného Centra alebo iného zariadenia
 • metodického usmerňovania výchovných pracovníkov vlastného Centra.

Pôsobnosť DOT

 • vykonáva odbornú diagnostiku,
 • vypracúva diagnostickú správu o dieťati na účely spracovania individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa po skončení nevyhnutne potrebného času na určenie odbornej diagnózy, najdlhšie dvanásť týždňov, resp. po skončení pobytu v samostatnej diagnostickej skupine,
 • realizuje opakovanú diagnostiku (rediagnostiku) detí vlastného detského domova a detí z iných zariadení.

Zodpovednosť DOT

 1. Predkladá – riaditeľovi svoje stanovisko na základe, ktorého riaditeľ rozhodne, vydá súhlas alebo vydá predchádzajúci súhlas, či nesúhlas v zmysle návrhov predložených podľa predchádzajúcich bodov štatútu.
 2. Zabezpečuje:
  • riadne vedenie evidencie o posudzovaných návrhov a o ich rozhodnutiach,
  • písomné vyhotovenie zápisnice o jej zasadnutí, za obsah ktorých zodpovedá predseda komisie,
  • uchovávanie prerokovávaných materiálov a ich zabezpečenie pred poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením,
  • ak na účely určenia odbornej diagnózy alebo na vykonávanie odbornej diagnostiky treba zabezpečiť diagnostické činnosti, ktoré nemožno vykonať odbornými zamestnancami v detskom domove, môže byť diagnostická činnosť zabezpečená iným odborníkom.
   Stanovisko DOT má charakter odporúčania pre rozhodnutia po predložení riaditeľovi detského domova.

Zloženie DOT

DOT má 7 členov v zložení: predseda, tajomník a členovia.

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">UPOZORNENIE z dôvodu preventívnych opatrení COVID-19!

  Zvýšená hygiena, zákaz návštev rodinných príslušníkov a verejnosti...
  Pridané/aktualizované: 11.03.2020
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Pohotovostný kontakt

  24-hodinová pohotovostná služba
  umiestňovanie, krízové situácie...
  0907 703 707
  Pridané/aktualizované: 17.09.2018

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec