Cookie Consent by Privacy Policies website
O nás / História domova

Centrum pre deti a rodiny SvidníkHistória domova

(1947) História Detského domova Svidník siaha až do povojnového roku 1946, kedy dal generál Ludvík Svoboda postaviť drevený barak – sirotinec. Ten bol s kapacitou 35 lôžok daný do užívania 15. apríla 1947. Boli tu umiestnené siroty a polosiroty z okolia Svidníka, ktorých rodičia padli v priamom boji alebo po prechode fronty od mín. Do roku 1950 boli deti vychovávané rehoľnými sestrami.

(1965) Potreba umiestňovať detí z okolia rástla a 20. januára 1965 bola daná do užívania nová budova detského domova (DeD) s kapacitou 100 lôžok. Boli tu umiestnené deti vo veku od 6 do 18 rokov. V starej budove sa od 1. septembra 1965 zriadila Osobitná škola internátna (OŠI). Rada ONV rozhodla, že DeD a OŠI vytvoria jeden komplex a patrili pod jedno riaditeľstvo tak, aby sa zachovali súrodenecké vzťahy medzi deťmi s normálnym rozumovým vývinom a deťmi s mentálnym postihom. Svojpomocne sa vytvoril areál s parkom. Do roku 1968 DeD a OŠI vo Svidníku odborne spravoval ONV – odbor školstva v Bardejove.

(1968) Po vytvorení okresu Svidník od 1. septembra 1968 činnosť zariadenia po stránke edukačnej, rozpočtovej a hospodársko-prevádzkovej zabezpečoval ONV – odbor školstva Svidník. Deti DeD navštevovali ZDŠ, OŠI a školy II. cyklu.

(1973) Od 1. augusta 1973 došlo k rozdeleniu domova na dve samostatné riaditeľstvá – Detský domov a Osobitná škola, ktoré boli delimitované 1. januára 1974.

(1994) Od 1. januára 1994 Školská správa Košice II. zriadila Detský domov vo Svidníku ako samostatnú rozpočtovú organizáciu so samostatnou právnou subjektivitou.

(2002) Od roku 2002 prešiel detský domov transformáciou a z internátneho DeD sa stal DeD rodinného typu. V DeD sa prerobili priestory v kmeňovej budove na 4 samostatné byty. Postupne v rokoch 2003-2005 bolo zakúpených 5 rodinných domov v meste Svidník. Do štruktúry DeD pribudla profesia profesionálnych rodičov, ktorí vo svojom domácom prostredí vychovávajú deti z DeD.

(2011) Odo dňa 1. júla 2011 Detský domov Svidník patrí pod zriaďovateľskú pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava.

(2013) K 1. januáru 2013 bola znížená kapacita DeD z 96 na 86 miest a z 68 pracovných úväzkov na 63. Došlo k rozpusteniu jednej samostatnej skupiny. Organizačné súčasti tvorili 1 špecializovaná skupina, 6 samostatných skupín, 2 samostatné skupiny mladých dospelých, 9 profesionálnych rodičov.

(2014) 1. apríla 2014 došlo k zníženiu počtu úväzkov zo 63 na 60, kapacita miest zostala bez zmeny. Preklasifikovala sa špeciálna samostatná skupina na samostatnú skupinu.

(2016) Od 1. januára 2016 došlo k zmene štruktúry zamestnancov na samostatných skupinách. Kým to doteraz bol model "4 + 1" (vychovávateľ + pomocný vychovávateľ), zaviedla sa nová pozícia pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou a to preklasifikovaním už existujúcich úväzkov pomocných vychovávateľov, vychovávateľov a opatrovateľky s cieľom postupného dosiahnutia nového modelu "2 + 3 + 1" (vychovávateľ + pomocný vychovávateľ + pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou). Preklasifikovaním úväzku vychovávateľ došlo aj k vytvoreniu 1 úväzku sociálneho pracovníka.
1. júla 2016 došlo rozpustením 1 samostatnej skupiny k posilneniu úväzkov na ostatných 6 samostatných skupinách a posilnení úväzku psychológa.

(2018) Navýšením úväzkov k 1. decembru 2018 vzniká 1. špecializovaná samostatná skupina s opatrovateľskou starostlivosťou o deti s ŤZP, umiestnená v kmeňovej budove.

(2019) Od 1. januára 2019 dochádza k transformácii Detského domova Svidník na Centrum pre deti a rodiny Svidník. Okrem pobytových opatretní nariadených súdom Centrum vykonáva opatrenia na predchádzanie vzniku krízových situácií terénnou a ambulantnou formou. Navýšením úväzkov (6 sociálni pracovníci a 3 psychológovia) vznikajú ambulancie vo Svidníku a v Bardejove.
01.11.2019 došlo k navýšeniu úväzku (+1) "sociálny zamestnanec" cez NP DEI III. podaktivita 1.4 na celkový počtet úväzkov 78.

 

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">UPOZORNENIE z dôvodu preventívnych opatrení COVID-19!

  Zvýšená hygiena, zákaz návštev rodinných príslušníkov a verejnosti...
  Pridané/aktualizované: 11.03.2020
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Pohotovostný kontakt

  24-hodinová pohotovostná služba
  umiestňovanie, krízové situácie...
  0907 703 707
  Pridané/aktualizované: 17.09.2018

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec